Taki okres czasu pozwolił nam wypracować niepowtarzalną technologię:

  • czystość powyżej 99%
  • unikatowa technologia zbioru bez użycia pestycydów
  • wyjątkowo niska zawartość piasku, który jest podstawowym problemem w tym surowcu
  • w naszym produkcie wnikliwe niemieckie badania 400 pozostałości pestycydów nie stwierdzają obecności ani jednego
    (dla porównania w warzywach, owocach, często innych ziołach te same instytuty badawcze znajduję między 10 a 20 substancji będącymi pozostałościami pestycydów)
  • wielostopniowe czyszczenie na naszej nowej linii czyszczącej Westrup