Witam!

 

W ostatnich =
dniach pojawi=B3a si=EA zwi=EAkszona ilo=B6=E6 =
„podejrzanych” wiadomo=B6ci e-maili otrzymywanych na nasze =
skrzynki. Bardzo bym prosi=B3 aby=B6cie pod =BFadnym pozorem nie =
otwierali za=B3=B1cznik=F3w w poczcie otrzymywanej od nieznanych Wam os=F3b (w szczeg=F3lno=B6ci plik=F3w pakietu ms =
office tj. word , excel itp).

Je=BFeli uwa=BFacie, =BFe adresowany do Was mail z =
za=B3=B1cznikiem jest odpowiedni, ale boicie si=EA otworzy=E6 =
=A0mo=BFecie zawsze przes=B3a=E6 go do mnie do analizy. W przypadku, =
kiedy uwa=BFacie, =BFe przesy=B3ana poczta nie jest w =BFaden spos=F3b =
zwi=B1zana z Waszymi zadaniami i tematami to najlepiej od razu j=B1 =
usuwajcie (r=F3wnie=BF z element=F3w usuni=EAtych). Czasami najlepszy =
system antywirusowy nie pomo=BFe w przypadku nowych metod ataku, wi=EAc =
zwi=EAkszenie uwagi na tre=B6=E6 otrzymywanej poczty jest najlepszym =
rozwi=B1zaniem, aby nie zainfekowa=E6 komputera szkodliwym =
oprogramowaniem.

 

 

Pozdrawiam

Pawe=B3 =