Jest kilka zasad, które są warunkiem nawiązania współpracy z rolnikami.

  1. Gospodarstwo rolne powyżej 5 ha, z własnymi budynkami i podstawowymi maszynami.
  1. Gospodarstwo rolne w toku produkcyjnym minimum od 5 lat.
  1. Gospodarstwo rolne w odległości maksymalnie 100 km od naszej siedziby. Mamy rejonizację upraw ze względu na transport (na przykład świeżych ziół) i warunki klimatyczne/glebowe.

Kontraktację rozpoczynamy w pierwszych dniach lutego każdego roku. Pierwszeństwo mają rolnicy, którzy rok wcześniej uprawiali dla nas daną roślinę. Chętniej wybieramy także rolników bliżej naszej firmy. Dlaczego?

Bo często wzywamy Państwa na szkolenia.

Bo musimy odwiedzać plantacje, a mamy ograniczony skład osobowy.

Bo czasami dostawa musi być bezpośrednio po zbiorze świeżych roślin.

Kilka uwag dotyczących Państwa potencjalnej produkcji zielarskiej:

  • dobór roślin do regionu, gleby, klimatu, potrzeb rynku – trwa 2-5 lat i tylko metoda prób i błędów podparta dużą wiedzą teoretyczną działa – jest to najbardziej kosztowna i ryzykowna część specjalizacji zielarskiej (to co rośnie dziko nie zawsze urośnie na polu, a to co urośnie na polu nie zawsze jest odpowiedniej jakości, to co urośnie na polu i jest odpowiedniej jakości nie zawsze da się sprzedać w obecnym stanie rynku).
  • Sprzedaż przez rolnika ziół jest kluczowym etapem, trzeba wiedzieć jakie rośliny produkować, komu sprzedać i za jaką cenę
  • Zioła to nie pszenica, nawet jak uda się je wyprodukować, nie zawsze uda się je sprzedać. Są to tak zwane „produkty mało płynne” i warto związać się umowami kontraktacyjnymi i odbiorcą

Mam nadzieję, że poinformowałem Państwa właściwie i nie zniechęciłem do produkcji zielarskiej. Jest ona wymagająca, kosztochłonna, wymaga zwykle ręcznego odchwaszczania i pielęgnacji, ale właściwie zaplanowana przynosi dużo pracy i godziwe zyski.